กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์740/49078/6/2549600600ประวิทย์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์484/514214/5/2551600600ประวิทย์ แสงเงิน
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด1321/510510/12/2551600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์177/520320/2/2552600600ประวิทย์ แสงเงิน
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด290/523118/3/2552600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
175/2546จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด625/521315/6/2552600600วีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์634/521017/6/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
183/2537จังหวัดปากพนังนางรัตนา เลิศไพบูลย์1049/52297/10/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
389/2538จังหวัดปากพนังบริษัทนครหลวงเจริญเช่าชื้อหาดใหญ่ จำกัด1048/52357/10/2552600600ศิรวิชญ์ แสงเงิน
701/2549จังหวัดปากพนังนายสำราญ ธรรมชาติ749/531516/7/2553600600นิธิรุจน์ วรายศเกียรติกุล
701/2549จังหวัดปากพนังนายสำราญ ธรรมชาติ284/542023/3/2554600600ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
ล.111/2539แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด290/542924/3/2554900900ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
ยอดรวม7,500 7,500