กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
1560/2544จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท นครหลวงสุราษฎร์ลิสซิ่ง จำกัด1035/52163/10/2552600600สุนทร เพชรรัตน์
1527/2542จังหวัดทุ่งสงบริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด830/53166/8/2553600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
ยอดรวม1,200 1,200