กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
ล.26/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนยูเนี่ยนไพแนนซ์ จำกัด358/473724/2/2547720720ณิชนันทน์ ศรีเจริญ
510/2546จังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด887/49435/7/2549600600สมยศ จันทร์ทอง
314/2544แขวงนครศรีธรรมราชธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด960/492418/7/2549900300สิริรัต เหมทานนท์
ล.26/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด 460/500810/4/2550600600ณิชนันทน์ อำนวยกิจ
1343/2539จังหวัดสงขลาบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด1243/504419/9/2550300300เสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
ล.26/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนยูเนี่ยนไฟแนนซ์ จำกัด1616/503918/12/2550600600-
ย.00277/2547แพ่งบริษัทซิตี้แลนด์กรุ๊ป จำกัด412/511521/4/2551900300สิริรัต เหมทานนท์
961/2545จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด667/513527/6/2551600600สิริรัต เหมทานนท์
283/2526จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารนครหลวงไทย จำกัด1137/510124/10/2551600600สมยศ จันทร์ทอง
ล.26/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทเงินทุนยูเนี่ยนไฟแนนซ์ จำกัด1224/511114/11/2551600600ณิชนันทน์ อำนวยกิจ
18/2545จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารศรีนคร จำกัด1226/512917/11/2551600600ชัยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
1134/2545จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด1228/513718/11/2551600600ธิดารัตน์
7266/2550ล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 1351/512517/12/2551600600ธิดารัตน์
1379/2547แขวงนครศรีธรรมราชร้านชาญชัยยานยนต์ 068/521521/1/2552300300สมยศ จันทร์ทอง
395/2542จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์193/520725/2/2552600600ธิดารัตน์
1463/2550จังหวัดนครศรีธรรมราชนายพงศธร วิชชุไตรภพ199/521626/2/2552600600เสาวลักษณ์
99/2544แขวงนครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด328/522327/3/2552600193ชัยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
395/2542จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์968/525014/9/2552600600ธิดารัตน์
7266/2550ล้มละลายกลางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 973/523515/9/2552600600ธิดารัตน์
3219/2551แขวงนครศรีธรรมราชนางจิราวรรณ ศาสนภิบาล1214/522321/11/2552600600เสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
2510/2543จังหวัดสงขลาบริษัท นครหลวงเจริญเช่าซื้อหาดใหญ่ จำกัด1217/524323/11/2552600600เสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
ย.00277/2547แพ่งบริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด1227/524424/11/2552600600สิริรัต เหมทานนท์
1938/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทธนบุรีพานิชลิสซิ่ง จำกัด1336/524024/12/2552900300ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
512/2550จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์369/53345/4/2553600600สมยศ จันทร์ทอง
395/2542จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์456/534630/4/2553600600ธิดารัตน์ ทักษ์แก้ว
ผบ.58/2552จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกสิกรไทย จำกัด473/53066/5/2553900300รัตนพร วงษ์สุวรรณ
273/2548แขวงนครศรีธรรมราชบริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด824/53504/8/2553300300สมยศ จันทร์ทอง
446/2552แขวงนครศรีธรรมราชนางวนิดา น้ำด้วง1023/530530/9/2553600600สมยศ จันทร์ทอง
124/2547แขวงนครศรีธรรมราชบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด1029/53451/10/2553600300รัตนพร วงษ์สุวรรณ
294/2550จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์159/544318/2/2554600600สมยศ จันทร์ทอง
391/2548จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์170/541322/2/2554600600สมยศ จันทร์ทอง
9941/2549แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด178/544024/2/2554900300เสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
1060/2544จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)285/544023/3/2554600600ชัยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
1165/2541จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)459/54052/5/2554600600สมยศ จันทร์ทอง
1938/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท ธนบุรีพานิชลิสซิ่ง จำกัด474/54154/5/2554900900วรรณี อินทรสาร
395/2542จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์466/54294/5/2554600600วรรณี อินทรสาร
ผบ.656/2553จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)142/552122/2/2555600600ชัยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
ผบ.2402/2553แขวงนครศรีธรรมราชบริษัท บางกอก อินเวสทิเกชั่น แอนด์ รีกัส จำกัด214/551619/3/2555600600ชัยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
961/2549จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์213/553919/3/2555600600สมยศ จันทร์ทอง
ผบ.474/2552จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์406/55474/7/2555600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
ผบ.328/2554จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์457/553216/7/2555600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
422/2552แขวงนครศรีธรรมราชนางอารมณ์ พูลพิพัฒน์ 496/550124/7/2555600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
ผบ.2402/2553แขวงนครศรีธรรมราชบริษัท บางกอก อินเวสทิเกชั่น แอนด์ รีกัล จำกัด492/550424/7/2555600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
699/2550จังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารอาคารสงเคราะห์499/552225/7/2555600600จารุวรรณ ดวงทิพย์
ผบ.476/2553จังหวัดสงขลาธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)499/552925/7/2555600600เสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
ยอดรวม28,020 24,313