กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
6250/2542แพ่งธนบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดสหรุ่งโรจน์ (1994)27/444418/6/2544720720-
1555/2542จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์156/441225/7/2544720720รัตนา สบายพร
1415/2540จังหวัดสมุทรปราการบริษัท สันติวู้ด จำกัด1728/461712/12/25461080360นงลักษณ์ เปลาเล
362/2543จังหวัดกาญจนบุรีนายชวลิต พุกกะพันธุ์752/474810/5/2547720360นงลักษณ์ เปลาเล
660/2546จังหวัดราชบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด767/473717/5/25471080360ธณัญญา ฉิมกล่อม
1165/2544ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด779/474218/5/25471080360ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
3527/2542จังหวัดนครปฐมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด811/473124/5/2547720720ธณัญญา ฉิมกล่อม
1068/2539จังหวัดราชบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด991/470721/6/25471080360นงลักษณ์ เปลาเล
908/2542จังหวัดราชบุรีนายช่วย ธนมาก 1938/471620/12/2547720720ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
ธ.5143/2544แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1944/472121/12/25471440720นงนุช มลสวัสดิ์
993/2541จังหวัดราชบุรีบริษัทเอสปานาไทย จำกัด 189/48382/3/2548720360นงลักษณ์
1037/2546จังหวัดราชบุรีนางนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ 195/48134/3/254879207200นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี
2788/2543แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทอินซ์เคป เอ็นอาร์จี(ประเทศไทย) จำกัด204/48347/3/2548720360นงลักษณ์
289/2545จังหวัดราชบุรีธนาคารเอเชีย จำกัด718/483922/7/25481080360ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
205/2538จังหวัดราชบุรีนายอมรเดช ลักษิตานนท์833/482023/8/2548720720นงลักษณ์ เปลาเล
803/2543จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงเทพ จำกัด855/483729/8/2548720720นงลักษณ์
874/2543จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1137/480314/11/2548720720ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
270/2541จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด1133/483414/11/2548720720นงนุช มลสวัสดิ์
1111/2539จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด1134/483914/11/2548720720นงนุช มลสวัสดิ์
100/2544เยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนางวันเพ็ญ เงินเจริญผล1139/484215/11/254810801080นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี
421/2546จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1151/482317/11/2548720720นงนุช มลสวัสดิ์
1596/2541จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด1156/482919/11/2548720720นงลักษณ์
468/2545ล้มละลายกลางบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด1170/481223/11/25481440720สันติ ชมสุวรรณ
542/2546จังหวัดราชบุรีบริษัทเงินทุนสินเอเชีย จำกัด1170/482823/11/2548720720รัตนา สบายพร
189/2546แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1177/481124/11/2548720720รัตนา สบายพร
896/2545จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์098/491723/1/2549900180ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
711/2543ล้มละลายกลางนายอายุตต์ สุมะนังกุล101/492323/1/2549600600ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
751/2545จังหวัดราชบุรีบริษัท ส.ไทยเจริญพรพาณิชย์ จำกัด949/492415/7/2549900300นงลักษณ์
2176/2541จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1309/493318/10/2549600600นงลักษณ์
1424/2542แพ่งบริษัทวิริยะลิสซิ่ง จำกัด1393/49303/11/2549600600นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี
289/2545จังหวัดราชบุรีธนาคารเอเชีย จำกัด283/50423/3/2550900900ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
2125/2541จังหวัดราชบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด387/504126/3/2550600600นงลักษณ์
15306/2540แพ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด514/503225/4/2550900900นงลักษณ์ เปลาเล
2020/2549แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์904/504911/7/2550600600ทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
1111/2539จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด1506/500817/11/2550600600นงนุช มลสวัสดิ์
1117/2549จังหวัดราชบุรีนายวทันยู เจียมสกุลธร1599/501813/12/2550600600นงนุช มลสวัสดิ์
628/2543จังหวัดสมุทรสาครธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร1629/502920/12/2550600600ภครพล โกมุทเพชร
1037/2546จังหวัดราชบุรีนางนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ 1649/502126/12/255063006300นงลักษณ์ เปลาเล
3962/2545แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด062/510617/1/2551900900ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
257/2538จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์085/512723/1/2551600600รัตนา สบายพร
89/2544แขวงราชบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด137/51285/2/2551600600นงลักษณ์ เปลาเล
2172/2540จังหวัดราชบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด169/510112/2/2551600600นงลักษณ์ เปลาเล
158/2549จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด179/514715/2/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
858/2550แขวงราชบุรีนางสาวอนงค์ วงษ์วิลาศ191/510318/2/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
563/2550จังหวัดราชบุรีนางสาวเซี้ยมม่วย มีแสงสกุล2060722/2/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
114/2549จังหวัดกาญจนบุรีธนาคารทหารไทย จำกัด271/514014/3/2551900900-
1111/2539จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด320/510226/3/2551600600ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
1119/2548จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์407/514418/4/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
149/2541จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด436/511030/4/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
629/2547จังหวัดนครปฐมบริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด477/51078/5/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
651/2550จังหวัดราชบุรีบริษัทไทย-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด508/514721/5/2551600600นงลักษณ์ เปลาเล
8096/2545แพ่งกรุงเทพใต้บริษัทกรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด580/51184/6/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
54/2550จังหวัดราชบุรีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด719/51389/7/2551900900ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
236/2543จังหวัดนครสวรรค์ธนาคารศรีนคร จำกัด784/513426/7/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
6549/2548แขวงพระโขนงบริษัท ไพรมัสลีสซิ่ง จำกัด960/510311/9/2551600600นงลักษณ์ เปลาเล
1823/2540แขวงพระนครใต้ธนาคารซิตี้แบงก์ 1066/51176/10/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
956/2545จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1301/51173/12/2551600600นงลักษณ์
7044/2540แพ่งธนบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด1343/515016/12/2551600600ภครพล โกมุทเพชร
2052/2540จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1363/510719/12/2551600600ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
186/2538จังหวัดราชบุรีกรมสามัญศึกษา123/52254/2/2552600600นงลักษณ์ เปลาเล
39/2541จังหวัดอ่างทองธนาคารศรีนคร จำกัด256/524212/3/2552600600นงลักษณ์ เปลาเล
963/2547จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงเทพ จำกัด281/523217/3/2552600600นงลักษณ์ เปลาเล
ส.61/2544แขวงปทุมวันบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด403/523225/4/2552600600นงลักษณ์ เปลาเล
332/2542จังหวัดราชบุรีธนาคารศรีนคร จำกัด425/520330/4/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
803/2543จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงเทพ จำกัด424/523430/4/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
238/2543แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด460/524113/5/2552900900รัตนา สบายพร
ธ.7488/2541แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด477/522718/5/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
2241/2540จังหวัดราชบุรีบริษัทธนเกษมทรัพย์ จำกัด 510/520725/5/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
5885/2539แพ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด511/524825/5/2552900300นงลักษณ์
2117/2549แขวงราชบุรีบริษัทเดชอัมพรพาณิชย์ จำกัด 523/521326/5/2552600600ธงชัย ซื่อสัตย์ประเสริฐ
604/2548แขวงราชบุรีนายวรพล สุดแสนสง่า528/522427/5/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
680/2544จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด577/52476/6/255212001200ภครพล โกมุทเพชร
673/2544จังหวัดราชบุรีธนาคารออมสิน908/521031/8/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
200/2544แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์980/524416/9/2552600600ภครพล โกมุทเพชร
ธ.5143/2544แพ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1104/520821/10/255212001200ภครพล โกมุทเพชร
73/2552จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์1197/521718/11/2552900300นงลักษณ์ เปลาเล
10783/2538แพ่งธนาคารศรีนคร จำกัด1220/521523/11/2552600600นงลักษณ์ เปลาเล
1117/2549จังหวัดราชบุรีนายวทันยู เจียมสกุลธร1304/522516/12/2552600600ยอดชาย ปาระมาศ
1074/2551จังหวัดราชบุรีธนาคารยูโอบี จำกัด1346/523528/12/2552600600ยอดชาย ปาระมาศ
ผบ.1029/2552แขวงราชบุรีบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด192/531118/2/2553600600ภครพล โกมุทเพชร
ผบ.1945/2552แขวงราชบุรีบริษัทนิรันครลิสซิ่ง จำกัด286/534619/3/2553600600ภครพล โกมุทเพชร
581/2552จังหวัดราชบุรีนายบวร รอดยันต์566/53204/6/2553600600ภครพล โกมุทเพชร
3384/2550แขวงพระนครใต้บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด610/531712/6/2553600600นงลักษณ์ เปลาเล
1373/2545จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์630/533516/6/2553600600นงลักษณ์ เปลาเล
537/2552จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์654/534921/6/2553600600นงลักษณ์ เปลาเล
ผบ.765/2552จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์688/532529/6/2553900900ยอดชาย ปาระมาศ
ล.12512/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด872/531521/8/255318001800วีรา น้ำแก้วเงิน
162/2540จังหวัดราชบุรีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด890/530826/8/2553600600ภครพล โกมุทเพชร
811/2550จังหวัดราชบุรีนายวทันยู เจียมสกุลธร895/531227/8/2553600600ยอดชาย ปาระมาศ
636/2543จังหวัดสมุทรสงครามธนาคารกสิกรไทย จำกัด947/530410/9/2553600600ยอดชาย ปาระมาศ
ย.00015/2551จังหวัดสมุทรปราการธนาคารกรุงเทพ จำกัด953/533013/9/2553600600ภครพล โกมุทเพชร
1126/2540จังหวัดราชบุรีนายสมศักดิ์ ศรีชัยนาท ที่ 1 กับพวก1214/533929/11/2553600600นงลักษณ์ เปลาเล
696/2544จังหวัดราชบุรีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 009/54046/1/2554600600ยอดชาย ปาระมาศ
ล.12512/2550ล้มละลายกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด037/542513/1/255418001800วีรา น้ำแก้วเงิน
ผบ.514/2553แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์076/543624/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
3/2544จังหวัดสมุทรสาครนายสมเกียรติศักดิ์ ลิมประพฤกษ์089/540127/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
ผบ.780/2552จังหวัดราชบุรีธนาคารกสิกรไทย จำกัด086/544527/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
241/2546แขวงสมุทรปราการบริษัท เอส.เค.ดับบลิว สตีลส์โปรดัคท์ จำกัด091/543528/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
803/2543จังหวัดราชบุรีธนาคารกรุงเทพ จำกัด098/541531/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
1092/2546จังหวัดราชบุรีนางสาวเทียมแข อุณยเกียรติ097/541831/1/2554600600ภครพล โกมุทเพชร
1037/2546จังหวัดราชบุรีนางนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ 115/54487/2/255463006300นงลักษณ์ เปลาเล
ย.1224/2540แพ่งกรุงเทพใต้นายเทียม มานีรัตน์165/541719/2/2554600600นงลักษณ์ เปลาเล
614/2550จังหวัดราชบุรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรเกษตร262/543818/3/2554600600นงลักษณ์ เปลาเล
943/2549จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 270/543819/3/2554600600ยอดชาย ปาระมาศ
10783/2538แพ่งธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 409/543621/4/2554600600นงลักษณ์ เปลาเล
1048/2542จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด431/541026/4/2554900300ภครพล โกมุทเพชร
945/2542จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 436/543527/4/255442004200นงลักษณ์ เปลาเล
9046/2542แพ่งกรุงเทพใต้บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)505/541810/5/2554600600ยอดชาย ปาระมาศ
9673/2551จังหวัดพระโขนงนายบัญชา พันธุโกมล ที่1 กับพวก512/540511/5/255436001200ยอดชาย ปาระมาศ
990/2547จังหวัดราชบุรีบริษัทเงินทุนสินเอเชีย จำกัด559/540123/5/2554900900ยอดชาย ปาระมาศ
601/2552จังหวัดราชบุรีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)058/553526/1/2555600600สนอง ภูละมุล
ผบ.604/2553จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์113/550211/2/2555600600ภครพล โกมุทเพชร
ผบ.339/2551แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์268/55036/4/2555600600วีรา น้ำแก้วเงิน
795/2550จังหวัดราชบุรีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)265/55266/4/2555600600วีรา น้ำแก้วเงิน
920/2548จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์365/553428/5/2555600600รัตนา สบายพร
ผบ.921/2553แขวงราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์370/551029/5/2555600600รัตนา สบายพร
ผบ.150/2553จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์378/551331/5/2555600600รัตนา สบายพร
ผบ.426/2553จังหวัดราชบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์376/553831/5/2555600600รัตนา สบายพร
1117/2549จังหวัดราชบุรีนายวทันยู เจียมสกุลธร519/55201/8/2555600600สนอง ภูละมุล
4767/2544แพ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม545/55299/8/2555900300ภครพล โกมุทเพชร
1069/2548จังหวัดราชบุรีนายจิรเดช จิตตภิรมย์562/552616/8/2555900300รัตนา สบายพร
ย.156/2553จังหวัดนนทบุรีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)597/551725/8/2555600600รัตนา สบายพร
6550/2549แขวงพระนครใต้บริษัท บี ที เวิลด์ลีส จำกัด718/554625/9/2555600600รัตนา สบายพร
ยอดรวม113,700 100,140