กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
5303/2541จังหวัดสงขลาบริษัทกรุงไทย ซี.เอส. จำกัด936/46204/8/2546720720ศิริชัย บัวเผือก
12/2534จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด991/463612/8/2546720720วีระพันธ์ บวรสิน
1527/2540จังหวัดลำพูนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด1765/473215/11/25471080720ศิริชัย บัวเผือก
5303/2541จังหวัดสงขลาบริษัท กรุงไทยซี.เอส. จำกัด 279/50122/3/2550600600ศิริชัย บัวเผือก
5588/2542แพ่งธนบุรีบริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด1187/520716/11/2552900900-
1898/2549จังหวัดสกลนครจ่าสิบเอกปณิธาน โชติวิสุทธิ์ ที่ 1 กับพวก1159/534411/11/2553600600-
1592/2549จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์671/541526/12/2554600600-
1137/2552จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)131/550518/2/2555600600-
2018/2550จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์136/550520/2/2555600600-
637/2544จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์332/554714/5/2555600600-
ยอดรวม7,020 6,660