กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
ม.2221/2549จังหวัดมหาสารคามห้างหุ้นส่วนจำกัดอีฮงมอเตอร์มหาสารคาม489/531011/5/2553600600ธานี ณ กาฬสินธุ์
2685/2548แขวงอุบลราชธานีบริษัท เค.เอ.สยาม แอสเซ็ทส์ จำกัด184/544826/2/2554600600-
1276/2547จังหวัดกาฬสินธุ์นายพรม มาสมจิตร608/540721/10/2554600600สิริลักษณ์ แตงจันทึก
972/2545จังหวัดกาฬสินธุ์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)607/541721/10/2554600600เกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
983/2550จังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวอมราภรณ์ นาสมยนต์625/541024/11/2554600600ธานี ณ กาฬสินธุ์
ยอดรวม3,000 3,000