กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
ม.2221/2549จังหวัดมหาสารคามห้างหุ้นส่วนจำกัดอีฮงมอเตอร์มหาสารคาม489/531011/5/2553600600ธานี ณ กาฬสินธุ์
2685/2548แขวงอุบลราชธานีบริษัท เค.เอ.สยาม แอสเซ็ทส์ จำกัด184/544826/2/2554600600-
ยอดรวม1,200 1,200