กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
401/2542จังหวัดบุรีรัมย์(นางรอง)นายไสว ช่างรัมย์ 1028/504126/7/2550600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
1781/2545แขวงนครราชสีมาบริษัท สิบสีมาคาร์ส จำกัด 1053/53058/10/2553600600-
397/2551จังหวัดนางรองสหกรณ์การเกษตรลำจังหัน จำกัด1265/534916/12/2553600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
549/2551จังหวัดนางรองสหกรณ์การเกษตรลำจังหัน จำกัด284/543523/3/2554600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
ยอดรวม2,400 2,400