กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
616/2549จังหวัดนางรองธนาคารอาคารสงเคราะห์514/503025/4/2550600600สิริจิตร มณีวรรณ
401/2542จังหวัดบุรีรัมย์(นางรอง)นายไสว ช่างรัมย์ 1028/504126/7/2550600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
1781/2545แขวงนครราชสีมาบริษัท สิบสีมาคาร์ส จำกัด 1053/53058/10/2553600600-
397/2551จังหวัดนางรองสหกรณ์การเกษตรลำจังหัน จำกัด1265/534916/12/2553600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
549/2551จังหวัดนางรองสหกรณ์การเกษตรลำจังหัน จำกัด284/543523/3/2554600600ธวัชชัย ธัญญะเจริญ
2185/2549จังหวัดสมุทรสาครบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)598/545017/10/2554600600ราชัน ศิลปชัย
ผบ.119/2551จังหวัดนางรองธนาคารออมสิน642/54109/12/2554600600-
ผบ.90/2554จังหวัดนางรองบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)201/551716/3/2555600600ราชัน ศิลปชัย
ยอดรวม4,800 4,800