กรุณาเลือกสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4
เลขคดีศาลโจทก์เล่มที่เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จจำนวนเงินยอดค้างชำระเจ้าของสำนวน
402/2535แขวงตลิ่งชันบริษัท ที.ยู.ลิสซิ่ง จำกัด030/40492/10/2540720720โสภณ จิตจำ
628/2536แขวงตลิ่งชันบริษัท ทียูลิสซิ่ง จำกัด219/41242/12/2541360327โสภณ จิตจำ
981/2541แขวงตลิ่งชันนายวรเดช นิ่มนวลพานิช285/42293/6/2542360237โสภณ จิตจำ
1032/2540แขวงตลิ่งชันบริษัท เจมาร์ท ลิสซิ่ง จำกัด006/433719/1/2543360305โสภณ จิตจำ
312/2542แขวงตลิ่งชันบริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด038/43115/4/25433606โสภณ จิตจำ
708/2542แขวงตลิ่งชันบริษัท ไทยอินเตอร์เคอเร็นซี่ จำกัด490/44096/11/2544360360โสภณ จิตจำ
กค.277/2542ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางธนาคารศรีนคร จำกัด1315/454312/12/254510801080พิสิษฐ์ อามระรัตนะ
309/2546แขวงตลิ่งชันบริษัทรีนา-แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1492/471513/9/2547720435ประภาส ศรีเมือง
กค.205/2543ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด1621/473312/10/254710801080สุเมธี จันทรัตน์
8951/2545แรงงานกลางนายแวน เจียรกุล 1874/47248/12/2547720720วิมลวรรณ นาคสระเกษ
1849/2546แขวงตลิ่งชันจ่าสิบเอกหญิงวันดี เอียดเรือง 1874/47368/12/2547720706.3วิมลวรรณ นาคสระเกษ
16147/2541แรงงานกลางนายสัจจา นวมะรัตน์041/491410/1/2549360360สุเมธี จันทรัตน์
6343/2547แขวงตลิ่งชันบริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด1554/50343/12/2550600600พิมลพรรณ ชูรัตน์
667/2546เยาวชนและครอบครัวกลางนางกนกกร อ่อนละม้าย168/510612/2/2551300300อิทธิพล เพชรแสง
3061/2550จังหวัดตลิ่งชันธนาคารอาคารสงเคราะห์1008/511624/9/2551600600สรัญญา และ ไปรมา
กค.235/2548ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท เจแอนด์ บี ซิวอิ้ง แมชชีน จำกัด1118/510818/10/2551600600อิทธิพล เพชรแสง
กค.337/2544ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางธนาคารกรุงเทพ จำกัด1164/514031/10/2551600600ณฐพล ชินเวช
16147/2541แรงงานกลางนายสัจจา นวมะรัตน์1399/513030/12/2551300300สุเมธี จันทรัตน์
กค.52/2544ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท เอสอีเอ เพรสซิเด้นท์ อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จำกัด039/520513/1/255254005400พีรพงษ์ และ เพ็ชร
4537/2549แขวงตลิ่งชันธนาคารอาคารสงเคราะห์249/521812/3/2552600600พีระศรี อภินันตริโย
4875/2550จังหวัดตลิ่งชันนายพีระ ภักดิ์แจ่มใส275/524016/3/2552300287.7สุเมธี จันทรัตน์
1020/2549แขวงตลิ่งชันธนาคารอาคารสงเคราะห์ 480/520219/5/2552600600ชัยพร ชัยโยธา
กค.235/2548ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท เจแอนด์ บี ซิวอิ้ง แมชชีน จำกัด502/520722/5/2552600600สุเมธี จันทรัตน์
600/2549แขวงตลิ่งชันนางวัชรีวรรณ โรจน์วรพร1252/523030/11/2552300300วีระชัย แก้วสง่า
1017/2545จังหวัดตลิ่งชันธนาคารอาคารสงเคราะห์ 015/53017/1/2553600600พิมลพรรณ ชูรัตน์
1203/2551จังหวัดตลิ่งชันธนาคารไทยธนาคาร จำกัด030/531711/1/2553600600พิมลพรรณ ชูรัตน์
10343/2550จังหวัดตลิ่งชันนายวิเชียร แซ่ตั้ง301/530722/3/2553600600ธัชกร และ ภัทรนันท์
6353/2549จังหวัดตลิ่งชันธนาคารยูโอบี จำกัด619/534715/6/2553600600สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
259/2551จังหวัดตลิ่งชันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด756/534519/7/2553900900ธัชกร และ พิมลพรรณ
600/2549แขวงตลิ่งชันนางวัชรีวรรณ โรจน์วรพร790/533724/7/2553300300ประกิต ประเสริฐยิ่ง
8129/2550จังหวัดตลิ่งชันธนาคารอาคารสงเคราะห์1006/533527/9/2553600569กฤษ และ พรพิมล
กค.235/2548ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท เจ แอนด์ บี ซิวอิ้ง แมชชีน จำกัด1227/53482/12/2553600600วีระชัย แก้วสง่า
667/2546เยาวชนและครอบครัวกลางนางกนกกร อ่อนละม้าย1290/534627/12/2553300300ธีรพล หนูทอง
600/2549แขวงตลิ่งชันนางวัชรีวรรณ โรจน์วรพร068/542121/1/2554300300วีระชัย แก้วสง่า
125/2552จังหวัดตลิ่งชันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 489/54036/5/2554900900ธัชกร และ ภัทรนันท์
694/2552จังหวัดตลิ่งชันธนาคารยู.โอ.บี. จำกัด (มหาชน)487/54076/5/2554600600ธัชกร และ ภัทรนันท์
กค.75/2543ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 491/54236/5/2554900900ธัชกร และ ภัทรนันท์
ธบ.570/2544แรงงานกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด491/54316/5/2554600600ธัชกร และ ภัทรนันท์
ผบ.1345/2553จังหวัดตลิ่งชันธนาคารออมสิน490/54476/5/2554600600ธัชกร และ ภัทรนันท์
กค.77/2549ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)601/543917/10/2554600600-
ผบ.4269/2552จังหวัดตลิ่งชันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)302/551328/4/2555600600สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
ผบ.8610/2552จังหวัดตลิ่งชันธนาคารออมสิน302/555028/4/2555600600สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
ผบ.530/2553จังหวัดตลิ่งชันบมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด303/55211/5/2555600600สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
7730/2541แขวงดุสิตบริษัท พรีซีชั่น นอม่ จำกัด619/554031/8/2555600600สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
ผบ.3882/2553จังหวัดตลิ่งชันธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)630/55104/9/2555600600นิพรัชนี ปิ่นตา
ย.836/2545จังหวัดเชียงใหม่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)633/55234/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
503/2551จังหวัดนราธิวาสธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)633/55264/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
3740/2551จังหวัดสมุทรสาครบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)633/55274/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
8811/2551จังหวัดตลิ่งชันบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)636/55025/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
ผบ.164/2552จังหวัดนครสวรรค์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)634/55095/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
ผบ.7934/2552จังหวัดธัญบุรีบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)635/55355/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
ผบ.216/2554แพ่งกรุงเทพใต้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)633/55445/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
ผบ.43/2551จังหวัดสมุทรสาครบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)635/55465/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
1046/2551จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)633/55485/9/2555600600อิสสรา, รสยา และประภาภรณ์
ยอดรวม36,000 35,093