home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ban-property
ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง : กรมบังคับคดี
command >>
xxx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ไม่ได้ใช้
page >>
search >>
ทั่วไป
ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
   ค้นหาทรัพย์สิน
จังหวัด
เขต/อำเภอ
 ประเภททรัพย์
รหัสยืนยัน   639639
     

จังหวัด  กรุงเทพฯ  ราคาประเมินไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
หน้าที่ 1/4
   ผลการค้นหา พบ  169   รายการ
ลำดับที่การขาย
หมายเลขคดี
ประเภททรัพย์
ขนาด
ราคาประเมิน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไร่
งาน
ตร.วา
18 - 1  ล.1338/2559   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 12   610,312.50  วัดท่าพระ  บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 
24 - 1  ผบ.1495/2554   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21.8   879,200.00  ทุ่งสองห้อง  หลักสี่  กรุงเทพฯ 
30 - 1  ผบ.2685/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16   767,088.00  คลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
44 - 1  ผบ.4116/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21   843,440.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
45 - 1  36/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   727,600.00  ทุ่งสองห้อง  บางเขน  กรุงเทพฯ 
46 - 1  ผบ.3174/2552   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 24   656,550.00  คลองถนน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
47 - 1  9112/2537   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16   550,000.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
58 - 1  ผบ.4259/2554   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 23.5   929,910.00  อนุสาวรีย์  บางเขน  กรุงเทพฯ 
60 - 1  พ.4473/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17.5   821,022.00  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
62 - 1  ผบ.645/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 22.5   819,000.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
66 - 1  ธ.11378/2541   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 14   917,000.00  บางปะกอก  ราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 
66 - 1  ธ.13821/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16.7   982,900.00  ทุ่งสองห้อง  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
67 - 1  5669/2538   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   880,000.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
68 - 1  ผบ.540/2556   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17.5   986,849.20  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
70 - 1  9576/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 15   850,000.00  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 
70 - 1  ผบ.1865/2564   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   748,168.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
70 - 1  ผบ.1140/2564   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18.7   805,150.00  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
71 - 1  พ.15390/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 51   874,920.00  ทวีวัฒนา  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 
72 - 1  ธ.831/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16   661,760.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
72 - 1  ผบ.4809/2556   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   821,328.00  คลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
73 - 1  ผบ.13129/2560   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 11.5   742,220.00  คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
87 - 1  ผบ.5284/2559   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 22.3   639,200.00  บางซื่อ  บางซื่อ  กรุงเทพฯ 
88 - 1  ผบ.4616/2561   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21.5   706,544.00  คลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
89 - 1  ผบ.1383/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   867,200.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
100 - 1  ผบE.351/2565   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16.5   872,340.00  ลาดพร้าว  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 
131 - 1  ผบ.4801/2559   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 25   823,000.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
133 - 1  ผบ.3760/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   880,440.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
133 - 1  ผบ.122/2554   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17.2   662,900.00  ทุ่งสองห้อง  บางเขน  กรุงเทพฯ 
135 - 1  ผบ.16159/2553   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   930,000.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
136 - 1  ผบ.35/2552   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   715,485.00  ทุ่งสองห้อง  บางเขน  กรุงเทพฯ 
136 - 1  ผบ.596/2565   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18.7   585,770.00  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
139 - 1  ผบE.414/2565   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20   717,200.00  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
141 - 1  21719/2535   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 22   652,000.00  วังทองหลาง  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
144 - 1  มย.95/2561   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   814,400.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
148 - 1  พ.2575/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   914,910.00  คลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
152 - 1  ผบ.5025/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20   855,392.00  สายไหม  บางเขน  กรุงเทพฯ 
153 - 1  5382/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16   642,400.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
158 - 1  ธ.4057/2548   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   826,320.00  คลองกุ่ม  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
163 - 1  ผบ.1698/2560   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16.1   959,620.00  คลองถนน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
163 - 1  7359/2538   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 55   915,000.00  คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
167 - 1  ผบ.1774/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20   760,000.00  สีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
169 - 1  พ.21209/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16.8   707,280.00  ตลาดบางเขน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
172 - 1  ผบ.787/2563   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20   973,028.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
175 - 1  3847/2548   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 14   762,825.00  วัดท่าพระ  บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 
176 - 1  ผบ.1312/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16   813,500.00  ตลาดบางเขน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
178 - 1  ผบ.715/2553   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20   910,000.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
188 - 1  22361/2529   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 55   235,000.00  สีกัน  บางเขน  กรุงเทพฯ 
192 - 1  มย.556/2562   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18   874,920.00  คลองกุ่ม  บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
11 - 1  ผบ.2165/2559   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 8   628,864.00  ช่องนนทรี  พระโขนง  กรุงเทพฯ 
16 - 1  5930/2538   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17   625,000.00  บางขุนเทียน  บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 
 
หน้าที่ 1/4
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
***ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของกรมบังคับคดี
ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย***