ค้นหาทรัพย์สิน ส่วนกลาง

ค้นหาทรัพย์สิน ทั่วประเทศ

   
command >>
xxx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ไม่ได้ใช้
page >>
search >>
ทั่วไป  
  ค้นหาทรัพย์สิน : จังหวัด  
   ผลการค้นหา พบ  16335   รายการ
ลำดับที่
การขาย
หมายเลขคดี
ประเภททรัพย์
ขนาด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไร่
งาน
ตร.วา
 07710/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
38
 บางลูกเสือ  องครักษ์  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.1958/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
14
 บางปลากด  องครักษ์  
 ธ.2344/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
70
 บางปลากด  องครักษ์  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
93
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
45
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
35
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
38
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
16
 จันทนิมิต  เมือง  
 ผบ.375/2556
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
86
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4427/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
64
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4541/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2
1
86
 หนองไผ่  หนองไผ่  
 4341/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
92
 บางกะจะ  เมือง  
 101/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
80
 เกาะหวาย  ปากพลี  
 1295/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
50
 คลองใหญ่  องครักษ์  
 167/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
43
 บึงศาล  องครักษ์  
 356/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
10
 บางปลากด  องครักษ์  
 469/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
50
 คลองใหญ่  องครักษ์  
 70/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
76
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.116/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
80
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.1296/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
68
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.1384/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
49
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.237/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
27
 สาริกา  เมือง  
 ผบ.389/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
84
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.440/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
56
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.510/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
83
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.527/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
87
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.806/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.919/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
3
92
 ป่าขะ  บ้านนา  
 1126/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
2
36
 ฉมัน  มะขาม  
 288/2546
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
8
2
13
 ฉมัน  มะขาม  
 750/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
3
20
 มะขาม  มะขาม  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
40
 ท่าช้าง  เมือง  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
12
 ท่าช้าง  เมือง  
 ผบ.359/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
11
 ซับสมอทอด  บึงสามพัน  
 ผบ.359/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
11
 ซับสมอทอด  บึงสามพัน  
 ผบ.673/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
2
3
 สารจิตร  ศรีสัชนาลัย  
 525/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
52
 ไทยเจริญ  ปะคำ  
 406/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
94
 โนนขมิ้น  เมือง  
 949/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
8
 ขอนยูง  กุดจับ  
 1853/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
1
29
 ท่าคันโท  ท่าคันโท  
 873/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
20
 เรณู  เรณูนคร  
 ผบ.1020/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
0
 โคกปรง  วิเชียรบุรี  
 1009/2545
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
68
 นาครัว  แม่ทะ  
 1078/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
14
 นาครัว  แม่ทะ  
 
ผลการค้นหา พบ  16335   รายการ หน้าที่ 1/327
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  
 

 

 
ตามประเภท
 
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

  

สาขา  

ราคาประเมิน เจ้าพนักงาน
วงเงิน ต่ำสุด
วงเงิน สูงสุด
   
วันประมูล
   
รหัสยืนยัน
727191
  

โปรดกรอกให้ตรง
ตัวเลขด้านบน