ค้นหาทรัพย์สิน ส่วนกลาง

ค้นหาทรัพย์สิน ทั่วประเทศ

   
command >>
xxx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ไม่ได้ใช้
page >>
search >>
ทั่วไป  
  ค้นหาทรัพย์สิน : จังหวัด  
   ผลการค้นหา พบ  15665   รายการ
ลำดับที่
การขาย
หมายเลขคดี
ประเภททรัพย์
ขนาด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไร่
งาน
ตร.วา
 07710/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
38
 บางลูกเสือ  องครักษ์  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.1958/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
14
 บางปลากด  องครักษ์  
 ธ.2344/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
70
 บางปลากด  องครักษ์  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
93
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
45
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
35
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
38
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
16
 จันทนิมิต  เมือง  
 ผบ.1838/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
48
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.2689/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
3
20
 ถนนหัก  นางรอง  
 ผบ.2689/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
3
2
19
 ถนนหัก  นางรอง  
 ผบ.375/2556
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
86
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4427/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
64
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4541/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2
1
86
 หนองไผ่  หนองไผ่  
 4341/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
92
 บางกะจะ  เมือง  
 101/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
80
 เกาะหวาย  ปากพลี  
 1295/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
50
 คลองใหญ่  องครักษ์  
 167/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
43
 บึงศาล  องครักษ์  
 356/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
10
 บางปลากด  องครักษ์  
 469/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
50
 คลองใหญ่  องครักษ์  
 61/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 องครักษ์  องครักษ์  
 70/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
76
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.116/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
80
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.1296/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
68
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.1384/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
49
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.237/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
27
 สาริกา  เมือง  
 ผบ.389/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
84
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.440/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
56
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.510/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
83
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.527/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
87
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.806/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.821/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 องครักษ์  องครักษ์  
 ผบ.919/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
3
92
 ป่าขะ  บ้านนา  
 1126/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
2
36
 ฉมัน  มะขาม  
 288/2546
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
8
2
13
 ฉมัน  มะขาม  
 750/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
3
20
 มะขาม  มะขาม  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
40
 ท่าช้าง  เมือง  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
12
 ท่าช้าง  เมือง  
 ผบ.200/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
4
2
83
 ลาดตะเคียน  กบินทร์บุรี  
 ผบ.447/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
0
 วังดาล  กบินทร์บุรี  
 ผบ.57/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
24
 นาดี  นาดี  
 ผบ.59/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
86
 นนทรี  กบินทร์บุรี  
 ผบ.753/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
21
 กบินทร์  กบินทร์บุรี  
 ผบ.359/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
11
 ซับสมอทอด  บึงสามพัน  
 
ผลการค้นหา พบ  15665   รายการ หน้าที่ 1/314
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  
 

 

 
ตามประเภท
 
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

  

สาขา  

ราคาประเมิน เจ้าพนักงาน
วงเงิน ต่ำสุด
วงเงิน สูงสุด
   
วันประมูล
   
รหัสยืนยัน
985753
  

โปรดกรอกให้ตรง
ตัวเลขด้านบน