ค้นหาทรัพย์สิน ส่วนกลาง

ค้นหาทรัพย์สิน ทั่วประเทศ

   
command >>
xxx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ไม่ได้ใช้
page >>
search >>
ทั่วไป  
  ค้นหาทรัพย์สิน : จังหวัด  
   ผลการค้นหา พบ  14888   รายการ
ลำดับที่
การขาย
หมายเลขคดี
ประเภททรัพย์
ขนาด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไร่
งาน
ตร.วา
 12493/2540
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
14
0
0
 นาเฉลียง  หนองไผ่  
 24374/2540
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
19
 ห้วยแก้ว  กิ่งอ.ภูกามยาว  
 25820/2536
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
55
 บางปะกงบน  บางปะกง  
 2691/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
35
 ในเมือง  เมือง  
 4456/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
96
 กองควาย  เมือง  
 6086/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
26
0
42
 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  เมือง  
 ธ.03042/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
49
 โจดหนองแก  พล  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.1393/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
27
3
51
 หอไกร  บางมูลนาก  
 ธ.1602/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
0
0
 ห้วยใหญ่  เมือง  
 ธ.17701/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
27
 พรุพี  บ้านนาสาร  
 ธ.1840/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
22
2
0
 เย้ยปราสาท  หนองกี่  
 ธ.1845/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
41
 ม่วงค่อม  ชัยบาดาล  
 ธ.1845/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
91
 ม่วงค่อม  ชัยบาดาล  
 ธ.1845/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
3
 ม่วงค่อม  ชัยบาดาล  
 ธ.1845/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
85
 ม่วงค่อม  ชัยบาดาล  
 ธ.1874/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2
3
29
 บ้านเขว้า  บ้านเขว้า  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
93
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
45
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
35
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
38
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
16
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2767/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
16
 ระแหง  ลาดหลุมแก้ว  
 ธ.7196/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
19
 นาสาร  บ้านนาสาร  
 ผบ.134/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
50
 คลองใหญ่  องครักษ์  
 ผบ.1838/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
48
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.2689/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
3
20
 ถนนหัก  นางรอง  
 ผบ.2689/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
3
2
19
 ถนนหัก  นางรอง  
 ผบ.2976/2555
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
60
 ศรีสุข  สำโรงทาบ  
 ผบ.3327/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
64
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4428/2552
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
64
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.4554/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
64
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.898/2553
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
81
 บางปลากด  องครักษ์  
 ผบ.982/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
3
0
0
 บ้านพร้าว  บ้านนา  
 ผบ.982/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2
1
20
 บ้านพร้าว  บ้านนา  
 1271/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
89
 บางปลากด  องครักษ์  
 1287/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
0
 เกาะโพธิ์  ปากพลี  
 1293/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
70
 ทรายมูล  องครักษ์  
 137/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
19
3
59
 หัวกระบือ  องครักษ์  
 1385/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
3
0
0
 เขาพระ  เมือง  
 167/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
43
 บึงศาล  องครักษ์  
 178/2538
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
46
 ศรีนาวา  เมือง  
 199/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
3
86
 วังกระโจม  เมือง  
 252/2551
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
68
 สาริกา  เมือง  
 299/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
65
 สาริกา  เมือง  
 
ผลการค้นหา พบ  14888   รายการ หน้าที่ 1/298
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  
 

 

 
ตามประเภท
 
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

  

สาขา  

ราคาประเมิน เจ้าพนักงาน
วงเงิน ต่ำสุด
วงเงิน สูงสุด
   
วันประมูล
   
รหัสยืนยัน
966339
  

โปรดกรอกให้ตรง
ตัวเลขด้านบน