ค้นหาทรัพย์สิน ส่วนกลาง

ค้นหาทรัพย์สิน ทั่วประเทศ

   
command >>
xxx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ไม่ได้ใช้
page >>
search >>
ทั่วไป  
  ค้นหาทรัพย์สิน : จังหวัด  
   ผลการค้นหา พบ  17529   รายการ
ลำดับที่
การขาย
หมายเลขคดี
ประเภททรัพย์
ขนาด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไร่
งาน
ตร.วา
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.12203/2541
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
19
 หมากแข้ง  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
22
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
93
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
45
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
35
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
38
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
17
 จันทนิมิต  เมือง  
 ธ.2756/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
16
 จันทนิมิต  เมือง  
 4341/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
92
 บางกะจะ  เมือง  
 1126/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5
2
36
 ฉมัน  มะขาม  
 288/2546
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
8
2
13
 ฉมัน  มะขาม  
 750/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
3
20
 มะขาม  มะขาม  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
40
 ท่าช้าง  เมือง  
 750/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
12
 ท่าช้าง  เมือง  
 525/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
52
 ไทยเจริญ  ปะคำ  
 406/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
94
 โนนขมิ้น  เมือง  
 949/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
8
 ขอนยูง  กุดจับ  
 1853/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
1
29
 ท่าคันโท  ท่าคันโท  
 873/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
20
 เรณู  เรณูนคร  
 ผบ.1054/2554
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
38
 ปางหมู  เมือง  
 1009/2545
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
68
 นาครัว  แม่ทะ  
 1078/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
14
 นาครัว  แม่ทะ  
 109/2550
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
63
 บ้านแลง  เมือง  
 1129/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1
0
40
 ปงแสนทอง  เมือง  
 130/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
47
 นาครัว  แม่ทะ  
 163/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
23
 บ่อแฮ้ว  เมือง  
 202/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
39
 บ้านร้อง  งาว  
 261/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
90
 สบปราบ  สบปราบ  
 2724/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
80
 ศาลา  เกาะคา  
 2881/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
82
 บ่อแฮ้ว  เมือง  
 379/2543
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
60
 บ่อแฮ้ว  เมือง  
 657/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
16
 หัวเวียง  เมือง  
 854/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
34
 พิชัย  เมือง  
 891/2545
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
2
50
 สบตุ๋ย  เมือง  
 910/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
18
 แม่ทะ  แม่ทะ  
 96/2542
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
55
 ปงแสนทอง  เมือง  
 2192/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
62
 ออย  ปง  
 ผบ.65/2556
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
51
 ปางหมู  เมือง  
 1172/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
67
 ชมพู  เมือง  
 1212/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
36
 ต้นธงชัย  เมือง  
 1349/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
97
 ปงแสนทอง  เมือง  
 217/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
63
 พิชัย  เมือง  
 217/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
10
 พิชัย  เมือง  
 217/2548
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
28
 พิชัย  เมือง  
 2199/2549
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
16
 ลำปางหลวง  เกาะคา  
 556/2547
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
1
61
 บ้านค่า  เมือง  
 706/2544
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0
0
44
 บ่อแฮ้ว  เมือง  
 
ผลการค้นหา พบ  17529   รายการ หน้าที่ 1/351
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  
 

 

 
ตามประเภท
 
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

  

สาขา  

ราคาประเมิน เจ้าพนักงาน
วงเงิน ต่ำสุด
วงเงิน สูงสุด
   
วันประมูล
   
รหัสยืนยัน
112814
  

โปรดกรอกให้ตรง
ตัวเลขด้านบน